Tema grit och bodybalance med Sara B

Sara Bartha, en duktig instruktör i Les Mills program Grit och Bodybalance kom till studion. Vårt syfte var att försöka fånga essensen i de båda programmen: mer explosivt och rått  för grit och mer lugnt och harmoniskt i bodybalance. Självklart åkte rökmaskinen fram. Vad säger ni? Lyckades vi?